lunes, 22 de diciembre de 2008

Dos

Quitó a suya picha d’o suyo boforón, pero le demandó, mormostiando-le-ne a l’odiu, que no se mobese d’ixa posizión.
Encara asinas, se acochó ta beyer cómo saliba o suyo lemos d’aquel forato que tanto plazer le eba proporzionato.
Entre que esperaba, le feba festetas en o culo, le’n besaba y le tornaba a fer festetas, dica que a primera gota blanca amanexió. En que emprenzipió a salir o néutar, azercó a suya boca ta que i cayese, ixo le feba goyo, pero más le feba goyo d’azercar-se bien luego a la suya cara y dexar-lo cayer, suabe y poquet a poquet por o suyo rostro, mientres Luis lo rezibiba con os güellos zarratos y a boca meyo ubierta. En ixe momento beyeba en o suyo caráuter o goyo, a sexualidá, en ixe momento sabeba que se quereban.

Traduccion: Onsera

4 comentarios:

ras dijo...

breve pero muy intenso....
muy excitante!!

Onset dijo...

Prou claro y dreito. Asinas diz que son os buenos escritors. No sobra garra parola.

Anónimo dijo...

ta cuan más???, que ya ye ora eehhh, cal que escribas ta os tuyos leutors.

esprisions y acarrazatos

Lola dijo...

Ras...como a vida mesma.
Onset... grazias pero grazias por tot.
Anonimo...pide y se te'n dará